Breaking News |  ประชุมศิษย์เก่าเพื่อเตรียใงาน คืนสู้เหย้า       ขอเชิญร่วมงาน “อาชีวะเกษตรชัยภูมิแฟร์”       ราคาบัตรงาน 84 ปี     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ลูกเสือ/เนตรนารี
อกท/อชท
การทะเลาะวิวาท
คุณธรรมจริยธรรม
กยศ./กรอ.
สปก.
บุคลากร
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
งานภายใน สพก
กลุ่มนโยบายและแผนงาน
กลุ่มทุนการศึกษา
กลุ่มกิจการพิเศษ
กลุ่มโครงการพระราชดำริ
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 10  
เข้าชมเดือนนี้ : 110  
เข้าชมปีนี้ : 3,389  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 8,687  
  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา
1)กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
-องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
-องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
-ส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพ
และความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวะเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ
2)กลุ่มงานลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ
-งานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
3)งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
-โครงการประกวดสถานศึกษาและนักเรียนนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม  จริยธรรม