ราคาบัตรงาน 84 ปี
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 718 ครั้ง
 ประกาศ : 12 มกราคม 2558 20:23:56       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด : เรียน     ศิษย์เก่าทุกท่าน
 
             ตามที่ วิทยาลัยได้เชิญศิษย์เก่ามาร่วมงานคืนสู่เหย้า เขียว ขาว เหลือง 84 ปี  ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น ขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
   1. บัตรราคาโต๊ะละ 3,000 บาท จำนวน 8 ท่าน/โต๊ะ
2.  บนโต๊ะจีนจะมีอาหาร จำนวน 5 ชุด  ข้าว 1 ชุด 
สุรา HongThong 1 กลม  โซดา 6 ขวด  น้ำอัดลม 2 ขวด 
น้ำดื่ม 2 ขวด
3.    น้ำแข็งฟรีไม่จำกัดจำนวน
4.    กับแกล้ม (ถั่วทอด/ข้าวเกรียบ) ฟรี  ไม่จำกัดจำนวน
(โดยได้รับความอนุเคราะห์จากศิษย์เก่า รุ่น 19)
5.    ท่านสามารถนำสุราอื่นมาเพิ่มเติมได้
6.    วิทยาลัยจะมีการจำหน่ายเครื่องดื่มเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มีอยู่บนโต๊ะจีน ในราคามิตรภาพ
7.    มีสิ่งของที่ระลึกแจกผู้มาร่วมงานทุกคน
8.    มีการจำหน่ายสิ่งของที่ระลึกในโอกาสสถาปนาวิทยาลัย
ครบ 84 ปี  เช่น หมวกคาวบอย เสื้อยืด นาฬิกาแขวน 
เป็นต้น  ในราคามิตรภาพ
รายได้จากการจัดงานจะนำไปสมทบกองทุนพัฒนาวิทยาลัยเพื่อใช้
ในการปรับปรุงอาคาร สิ่งก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษาต่อไป