ขอเชิญร่วมงาน “อาชีวะเกษตรชัยภูมิแฟร์”
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 905 ครั้ง
 ประกาศ : 12 มกราคม 2558 20:37:49       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด : เรื่อง     ขอเชิญร่วมงาน “อาชีวะเกษตรชัยภูมิแฟร์”
 
เรียน    ศิษย์เก่าเกษตรชัยภูมิทุกท่าน
 
ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ  จะได้จัดงาน “อาชีวะเกษตรชัยภูมิแฟร์”  เนื่องในโอกาสสถาปนาวิทยาลัยครบ 84 ปี  ในวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ – วันจันทร์ที่
2 มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ถนนนิเวศรัตน์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  ฉะนั้นจึงขอเชิญท่านร่วมงานดังกล่าว ดังนี้

1.    ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการทางการเกษตร  และซื้อผลผลิตเกษตรและผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษา  วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์–วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558  เวลา 09.00–20.00 น.  ทุกวัน
2.    ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้า เขียว ขาว เหลือง  84 ปี  ในวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 18.00 – 24.00 น.
3.    เชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา  และพิธีคาราวะครู อาจารย์ 
ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558  เวลา 10.00 – 14.00 น.  (เชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน)

4.    เชิญร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีการเกษตร  การประกวดผลผลิตเกษตรและการแข่งขันทักษะเกษตร  ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558  เวลา 09.00–15.00 น.
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาแจ้งข่าวดังกล่าวนี้ให้ศิษย์เก่าในรุ่นเดียวกัน 
หรือศิษย์เก่าที่ท่านรู้จักทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง/


ดูรายละเอียดทั้งหมด
managefiles/file/pdf/01.pdf