[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 42 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


พยากรณ์อากาศ
 
เว็บออนไลน์
Untitled Document rms2007
bms
edltv
km
v-cop
กองทุน
งานศูนย์ข้อมูล
ประวัติของวิทยาลัย
หลักสูตรการเรียน
งบประมาณ
จำนวนบุคลากร
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที่
พัสดุครุภัณฑ์
สภาพทั่วไปชัยภูมิ
สถานประกอบการ
สำนักงานจัดหางานชัยภูมิ
ตำแหน่งงานในชัยภูมิ
งบประมาณปี 56-58

ประเมินความพึ่งพอใจข้อมูลสารสนเทศ

พรบ.อินเตอร์เน็ต
พรบ.อินเตอร์เน็ต 2550

แผนผังหน่วยงาน
บุคลากรทางด้านการศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวภาริณี สาริวัน
เจ้าพนักงานธุรการ
ประจำงานสารบรรณ
Click ดูประวัติ
นางปุษยา กลิ่นสุคนธ์
เจ้าพนักงานธุรการ
ประจำงานการเงิน
Click ดูประวัติ
นางสาวมะนิดา วรรณพงษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประจำงานการเงินและบัญชี
Click ดูประวัติ
นางเบญจรัตน์ พงษ์ราษี
ประจำงานฝ่ายแผนงาน
ประจำงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Click ดูประวัติ
นายอริยะ งอกศิลป์
ประจำฝ่ายบริหารทรัพยากร
ประจำฝ่ายบริหารทรัพยากร
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
9 : แผนกวิชาสัตวศาสตร์
10 : แผนกวิชาพืชศาสตร์
11 : แผนกวิชาประมง
12 : แผนกวิชาช่างกลเกษตร
13 : แผนกวิชาคหกรรมฯ
14 : แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
15 : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
16 : บุคลากรทางด้านการศึกษา
17 : ลูกจ้างประจำ
18 : ลูกจ้างชั่วคราว