[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 42 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


พยากรณ์อากาศ
 
เว็บออนไลน์
Untitled Document rms2007
bms
edltv
km
v-cop
กองทุน
งานศูนย์ข้อมูล
ประวัติของวิทยาลัย
หลักสูตรการเรียน
งบประมาณ
จำนวนบุคลากร
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที่
พัสดุครุภัณฑ์
สภาพทั่วไปชัยภูมิ
สถานประกอบการ
สำนักงานจัดหางานชัยภูมิ
ตำแหน่งงานในชัยภูมิ
งบประมาณปี 56-58

ประเมินความพึ่งพอใจข้อมูลสารสนเทศ

พรบ.อินเตอร์เน็ต
พรบ.อินเตอร์เน็ต 2550

แผนผังหน่วยงาน
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายโสภณ กลมเกลี้ยง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายสมยศ เปสี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
Click ดูประวัติ
นายพิมุกต์ ทิวะรัตน์กุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายศุภดิถี ชุมพล
ครูชำนาญการ
ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวปภาวรินท์ พยัคเดชาชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำแผนกสัตวศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายเจตน์สฤษฎิ์ จำปาทอง
ครูชำนาญการ
ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายอร่าม ปลายชัยภูมิ
ครู
ห้วหน้างานสื่อการเรียนการสอน
Click ดูประวัติ
นายสมยงค์ จันทร์งาม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
Click ดูประวัติ
นางสาวปิยนาฏ ชากิจดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานทวิภาคี
Click ดูประวัติ
นายรังสรรค์ วนิชจิวพันธ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
9 : แผนกวิชาสัตวศาสตร์
10 : แผนกวิชาพืชศาสตร์
11 : แผนกวิชาประมง
12 : แผนกวิชาช่างกลเกษตร
13 : แผนกวิชาคหกรรมฯ
14 : แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
15 : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
16 : บุคลากรทางด้านการศึกษา
17 : ลูกจ้างประจำ
18 : ลูกจ้างชั่วคราว